Actualitat

29/12/2017 · FISCAL

SON DEDUÏBLES LES ASSEGURANCES DE SALUT DELS TREBALLADORS?Son deduïbles de l'Impost de Societats les assegurances de salut contractades pels treballadors? Els treballador autònoms poden deduïr-se el cost de l'assegurança de salut, però si és la societat la que paga aquesta assegurança, és deduïble aquest co[...]

27/11/2017 · FISCAL | COMPTABLE

Canvis en el càlcul del resultat dels empresaris individuals (autònoms)A partir del dia 1-2-2018 es modifica la LIRPF per incloure com a despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les següents: 1. Despeses de subministraments. En els cas que l’autònom utilitzi part del seu habitatge [...]

14/11/2017

Jornada FormativaCentre Gestió, SL, participa en les Jornades Formatives organitzades per la Cambra de Comerç de Girona, oferint una Xerrada Formativa dirigida a dones emprenedores i empresàries, el proper 12 de desembre. Podeu trobar més informació aqui.[...]

15/05/2017 · FISCAL | COMPTABLE

Aprovada l’Ordre HFP/417/2014 de 12 de maig que regula el funcionament tant normatiu com tècnic del SIIAquesta Ordre, determina entre d’altres, qui està obligat a portar els Llibres d’IVA a través de la Seu Electrònica de l’AEAT, quina informació s’ha de subministrar en el llibre registre de factures emeses i rebudes, les condicions generals per a rea[...]

05/12/2017 · LABORAL

Permís per anar a votarEl BOE ha publicat els permisos per anar a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya el proper 21 de desembre. Per més informació podeu clicar aquí[...]

22/05/2017 · LABORAL

El Tribunal Suprem reitera que no és obligatori registrar la jornada diària dels treballadors a jornada completa si no realitzen hores extraordinàriesEl Tribunal Suprem ha dictat una nova Sentència, de data 20 d'abril de 2017, en la qual ha reiterat la seva doctrina de la recent Sentència de 23 de març de 2017, declarant novament que no és obligatori registrar la jornada diària efectiva de tots el[...]

CERCA AVANÇADAmembre de: