Assessorament integral

Centre Gestió sempre ha cregut que s’ha de donar un assessorament en tots els àmbits que poden afectar l’empresa; amb això ens referim tant als serveis fiscals o laborals tradicionals, com a un assessorament informàtic o un assessorament en prevenció de riscos laborals. Per aquest motiu Centre Gestió ha signat convenis de col·laboració amb altres empreses per tal de poder atendre les demandes, cada vegada més variades, dels nostres clients. Creiem que l’assessoria entesa només com l’acte d’omplir uns documents o fer una comptabilitat per necessitats fiscals o  jurídiques no és suficient, cal fer un pas més, cal unir esforços i serveis per crear sinergies i aconseguir d’aquesta manera un assessorament integral en tots els àmbits de l’empresa, optimitzant temps i recursos.

Els serveis que posem a la seva disposició, amb col·laboració amb altres empreses són:

  • Gestoria Administrativa
  • Auditoria de comptes
  • Patents i marques
  • Prevenció de riscos laborals
  • LOPD
  • Vigilància de la Salut
  • Serveis d’advocats
  • Auditoria informàtica
  • Imatge corporativa i disseny gràfic
  • Administració de finques

«Unim esforços i serveis per crear sinergies i poder oferir un assessorament integral.»

membre de: