Comptable Autònoms

La manca de temps i d’un suport administratiu a l’empresa són uns dels problemes més importants dels empresaris individuals. Malgrat els sistemes de tributació especials per aquest col•lectiu, que simplifiquen la càrrega administrativa, una mínima gestió es fa imprescindible. Per això Centre Gestió ofereix, a més dels serveis genèrics, exclusivament  pels autònoms, gaudir d’una oficina comptable-fiscal en el nostre despatx de forma àgil i còmoda.

  • Realització de comptabilitats tan d’empresaris que estan en el sistema de mòduls, estimació directe simplificada o normal.
  • Entrada de factures a través del nostre portal web de forma senzilla, ràpida i molt econòmica.  (link oferta autònoms).
  • Anàlisi de l’evolució dels ingressos, despeses i resultats.
  • Oferim un programa totalment gratuït als empresaris que volen portar-se la comptabilitat i els hi ensenyem a utilitzar-lo i a entrar-hi les dades. (link oferta autònoms)
  • Confeccionem els llibres oficials obligatoris.
  • Possibilitat de consulta on- line de qualsevol informació comptable rellevant.
  • El mantenim al dia de qualsevol modificació en matèria comptable. 
  • Assessorament específic a fi d’ajudar en  la presa de decisions en matèria d’organització, comptabilitat, mercantil.    


membre de: