Comptable Pimes

La  voluntat de la nostra assessoria comptable és tractar les empreses de reduïda dimensió, les Pimes, inclús les més petites, amb el màxim rigor i ajudar-les a posar-se al dia en matèria d’organització, comptabilitat, presa de decisions, formació, etc. En definitiva, acompanyar-les en aquest procés  de reconversió  que obliga la crisi. Per això oferim, a més dels genèrics, els serveis específics de:

  • Elaboració d’informes detallats sobre  l’evolució de la tresoreria
  • Informe econòmic financer detallat per ajudar en la presa de decisions
  • Informe d’auditoria comptable interna
  • Revisió periòdica de la comptabilitat
  • Assessoria comptable "on-line"
  • Ajuda en la comptabilització de qualsevol operació
  • Ajuda en l’elaboració de pressupostos
  • Estudis de viabilitat econòmica
  • Creació de plans comptables.

membre de: