El nostre valor afegit

 • Entrada de factures a través del nostre portal web.
 • Consulta les 24 hores del dia de tota la informació fiscal utilitzant el nostre portal web.
 • Notificació immediata on- line o SMS de la presentació dels impostos.
 • Utilitzem eines com l’assessoria on-line per traspassar i gestionar la informació comptable de forma àgil i ràpida.
 • Anàlisi i verificació de la informació rebuda per a la correcta presentació de les declaracions tributàries.
 • Assessorament personalitzat i individualitzat i assignació d’un tècnic titulat  que coneix la idiosincràsia fiscal concreta de l’empresa.
 • Dictàmens relacionats amb la legislació fiscal.
 • Possibilitat de donar d’alta a treballadors a través del nostre portal web de forma senzilla i segura
 • Li donem accés a tota la informació laboral, comptable, fiscal i mercantil des de qualsevol lloc 24 hores al dia i 365 dies l’any utilitzant el nostre portal web
 • Notificació immediata on- line o SMS de la presentació dels impostos, nòmines, contractes de treball i altres documents importants.
 • Connexió remota per solucionar errors comptables des de les nostres oficines.membre de: