El nostre valor afegit

 • Servei professional, personalitzat i d’alta qualitat en totes les nostres especialitats.
 • Li assignem un consultor personal, titulat i qualificat per fer-li una auditoria comptable interna i detectar possibles errors, així com assessorar-lo sobre la fiscalitat de la seva empresa.
 • Utilitzem eines com l’assessoria on-line per traspassar i gestionar tot la informació rellevant de la seva empresa de forma àgil i ràpida.
 • Analitzem en profunditat la situació de l’empresa mitjançant un informe econòmic i financer molt exhaustiu per a la correcta presa de decisions.
 • Li fem un estudi detallat sobre l’estat de la tresoreria i els motius pels quals aquesta ha augmentat o disminuït.
 • Fem un informe anual de la situació de la seva comptabilitat a fi de corregir possibles errors.
 • Anàlisi i verificació de la informació rebuda per a la correcta presentació de les declaracions tributàries.
 • Possibilitat de donar d’alta a treballadors a través del nostre portal web de forma senzilla i segura.
 • Li donem accés a tota la informació laboral, comptable, fiscal i mercantil des de qualsevol lloc 24 hores al dia i 365 dies l’any utilitzant el nostre portal web.
 • Notificació immediata on line o SMS de la presentació dels impostos, nòmines, contractes de treball i altres documents importants.
 • Connexió remota per solucionar errors comptables des de les nostres oficines.
 • Gestió de les notificacions electròniques de l’AEAT.
 • Preu just, competitiu, clar i sense sorpreses a final de mes.

membre de: