Fiscal Autònoms

La nostra assessoria, a més dels genèrics, ofereix els següents serveis específics pels autònoms:

  • Estudi i orientació del tipus de tributació més adient en l’impost sobre la renda de les persones físiques.
  • Estudi de la conveniència de modificar o no la forma jurídica de l’empresa.
  • Revisió de la seva comptabilitat per tal que acompleixi les vigents normatives fiscals.
  • Consulta les 24 hores del dia, 365 dies l’any de tota la informació fiscal utilitzant el nostre portal web.
  • Notificació immediata "on- line" o SMS de la presentació dels impostos..
  • Transmissió de dades "on- line" mitjançant el nostre portal web
  • Anàlisi i verificació de la informació rebuda per la correcta presentació de les declaracions tributàries.

La nostra intenció és reduir els temps de gestió gràcies a les noves tecnologies per augmentar-lo en allò que ens agrada: ajudar-lo amb el nostre assessorament.

membre de: