Fiscal Pimes

A més dels serveis genèrics ja especificats la nostra assessoria ofereix, específicament per les PIME:

  • Gestió i tramitació de les notificacions electròniques d’hisenda.
  • Informació on-line de totes les declaracions fiscals per poder consultar les 24 h del dia, 365 dies l’any.
  • Dictàmens i Informes per escrit de consultes sobre dubtes o problemàtica fiscal que pot tenir         l’empresari.
  • Estudi de la conveniència de modificar o no la forma jurídica de l’empresa.
  • Revisió de la seva comptabilitat per tal que acompleixi les vigents normatives fiscals.
  • Notificació immediata on- line o SMS de la presentació dels impostos.

La nostra intenció és reduir els temps de gestió gràcies a les noves tecnologies per augmentar-lo en allò que ens agrada: ajudar-lo amb el nostre assessorament.

membre de: