Confiança i tranquil·litat

Un bon assessorament fiscal que generi confiança i tranquil·litat és cada vegada més demanat i necessari per les empreses, inclús per a les més petites. Ha passat ja el temps en què en matèria fiscal es poden fer les coses de qualsevol manera, cal rigor i professionalitat. La confiança entre l'assessor i l'empresa és imprescindible per poder confeccionar correctament els impostos i això vol una bona i constant comunicació. Els canvis normatius continus requereixen alhora un bon equip de professionals en l'àmbit tributari que ajudi a les empreses i empresaris a estar contínuament al dia de la normativa fiscal sense necessitat de massa esforç. És època de canvis econòmics, cal aprofitar per posar l'empresa al dia, organitzar-se, aprendre i gestionar l'empresa de manera professional.

«Orientem l'empresari a organitzar-se, planificar i millorar la seva situació fiscal»

Serveis

Els serveis de la nostra empresa en assessorament fiscal i tributari són:

 • Preparació, presentació i revisió de totes les declaracions tributàries: impost sobre la renda de persones físiques, impost de societats, confecció dels pagaments fraccionats dels règims d' estimació directa i objectiva (mòduls), impost sobre el valor afegit (IVA), impost sobre transmissions patrimonials, impost sobre successions, retencions i pagaments a compte d'impostos.
 • Assessorament i planificació en matèria fiscal.
 • Gestions i tràmits a l'agència tributària i altres organismes oficials.
 • Resolució de requeriments rebuts de l' agència tributària.
 • Tramitació de tot tipus de recursos.
 • Compareixença en les inspeccions fiscals
 • Resolució de tot tipus de consultes en matèria tributària.
 • Auditoria fiscal interna.
 • Informació sobre novetats importants en la legislació fiscal.
 • Ajornament en el pagament dels impostos.
 • Informe anual de la situació fiscal de l'empresa a fi de corregir possibles defectes.

Valor afegit

El nostre valor afegit en matèria fiscal, a part de la professionalitat que considerem implícita en el servei, està en la innovació constant per estar a l'avantguarda de les noves tecnologies. Això ens permet donar un millor servei sense disminuir la qualitat i a un preu molt competitiu.

 • Consulta les 24 hores del dia, 365 dies l'any de tota la informació fiscal utilitzant el nostre portal web.
 • Notificació immediata on-line o SMS de la presentació dels impostos.
 • Transmissió de dades on-line mitjançant el nostre portal web.
 • Anàlisi i verificació de la informació rebuda per a la correcta presentació de les declaracions tributàries.
 • Assessorament personalitzat i individualitzat , assignació d'un tècnic titulat que coneix la idiosincràsia fiscal concreta de l'empresa.
 • Dictàmens relacionats amb la legislació fiscal.

La nostra intenció és reduir els temps de gestió gràcies a les noves tecnologies per augmentar-lo en allò que ens agrada: ajudar-lo amb el nostre assessorament.

membre de: