Laboral Autonònoms

Sabem de les necessitats creixents dels empresaris autònoms així com dels emprenedors que inicien projectes empresarials, l’ essencialitat de no errar en els primers passos en les tramitacions amb les administracions, evitaran un munt de temps i problemes, que es tradueix en diners. És vital que l’autònom sàpiga quines són les seves obligacions amb les administracions, així com de les possibilitats, avantatges i bonificacions, de les que pot gaudir.

  • L’informem i el guiem sobre la materialització de la capitalització de l’atur, possibilitats i maneres de fer-ho.
  • L’ajudem en la tramitació d’alta i cotització al Règim Especial de Treballadors autònoms.
  • Realitzem un estudi juntament amb vostè de la viabilitat de la contractació d’un o varis treballadors mitjançant un estudi de costos, segons convenis i categories professionals.
  • L’assessorem en els tràmits i obligacions derivades de la contractació de treballadors, així com en trobar la millor figura contractual segons les necessitats de l’empresa.
  • En el supòsit que estigui de baixa mèdica realitzem els tràmits derivats de les prestacions per malaltia, accident, maternitat o paternitat, que li pertoquin.
  • Estudiem i l’assessorem per tramitar les prestacions de jubilació i/o invalidesa.

membre de: