Tracte personal i especialitzat

Una de les parts més delicades de l’empresa és el tracte amb els treballadors. El capital humà és la base del seu èxit i és per aquest motiu que l’estudi dels recursos humans i la gestió del personal s’ha convertit en una àrea clau de qualsevol organització.

Adequar les necessitats laborals de l’empresa a la normativa vigent és la nostra finalitat.  I ho podem fer ja sigui amb tasques exclusives d’assessorament com també gestionant totes les tramitacions que la normativa laboral i de la Seguretat Social obliga a fer a l’empresari.

«Estratègies per a aconseguir objectius a nivell personal i de productivitat.»

 Serveis

Realitzem tots  els tràmits que necessita l'empresa per a la gestió del personal, ja siguin de:

 • Alta i afiliació a la Seguretat Social tant en el seu règim general com especials.
 • Contractació laboral i de sol·licitud de subvencions.
 • Confecció dels rebuts de salaris, aplicació de l’IRPF i tramitació de la cotització a la Seguretat Social.
 • Sol·licitud de devolucions, gestió dels requeriments.
 • Tramitació i assessorament sobre les prestacions de la Seguretat Social.
 • Assessorament i acompanyament a la Inspecció de Treball i al Servei de Conciliacions Individuals.
 • Assessorament en relacions laborals, convenis col·lectius, reunions amb comitès d'empresa.
 • Estudis sobre organització del treball i informes sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Valor afegit

Hem detectat que d’un temps ençà les empreses necessiten un assessorament laboral diferent del que han necessitat fins ara. Lluny estem de la realització de contractes i nòmines, les noves condicions de mercat han disparat les necessitats de les empreses en assessorament com, acomiadaments per falta de feina, reduccions de jornades i salaris, tramitacions de contractes bonificats i recerca d’avantatges per les empreses segons les noves normatives com la reforma laboral. Per la delicadesa i riscs d’aquests tràmits i gestions, recórrer a una assessoria com Centre Gestió amb més de 25 anys d’experiència i amb la formació constant dels seus professionals, li donarà una tranquil·litat que valorarà.

 • Realitzem auditories laborals, proposem solucions i alternatives segons la normativa vigent i l’acompanyem en la correcta presa de decisions.
 • Li fem un estudi detallat sobre els costos que representa per l’empresa la contractació de nous treballadors en funció dels convenis i categories als que estan subjectes empresa i treballadors.
 • Utilitzem eines com l’assessoria on-line per agilitzar les tramitacions diàries: d’altes, baixes, nòmines, cotitzacions, contractes.
 • Responem els seus dubtes laborals i realitzem les tramitacions necessàries que ens sol•liciti, en un termini màxim de 24hores.
 • Li donem accés a tota la seva informació i documentació des de qualsevol lloc 24 hores al dia i 365 dies l’any.
 • Possibilitat de connexió remota des de les nostres oficines.

 

membre de: