Un assessorament clar, ètic i professional

Sempre hem cregut que és molt important donar un assessorament jurídic-mercantil clar, entenedor, ètic i professional, per evitar situacions on les empreses es troben immerses en un sistema jurídic poc adequat a les seves necessitats reals, amb unes despeses i burocràcia excessives i amb possibles conseqüències fiscals i jurídiques greus. És per aquest motiu que un bon assessorament jurídic és imprescindible i molt important per a tots els empresaris per planificar quina és l’estructura mercantil més adequada, amb les mínimes obligacions administratives possibles  i a la vegada, més segura jurídicament i fiscalment més rentable.

«Assessorem l’empresari per integrar-lo dins el sistema jurídic més adient en funció de les seves necessitats.»

Serveis

Destaquem, entre d’altres, els següents serveis concrets:

  • Informació d’aspectes legals per a societats, empresaris i professionals.
  • Assessorament  jurídic, dret mercantil i societari.
  • Constitució de societats civils, anònimes, limitades  i altres.
  • Redacció, confecció i modificació d’estatuts.
  • Ampliacions i disminucions de capital, fusions, absorcions, dissolucions i  liquidacions.
  • Transmissions  d’accions i participacions.
  • Compra-venda d’empreses.
  • Òrgans d’administració
  • Assistència a juntes generals.
  • Redacció, confecció i revisió de tot tipus de contractes mercantils.

Valor afegit

Un dels valors que ens agradaria destacar en aquest camp és el de l’honradesa, l’ètica i la transparència. L’experiència que ens donen els més de 25 anys en el sector, ens ha demostrat que moltes empreses que rebem tenen una figura mercantil inadequada, que moltes vegades provoca una càrrega administrativa excessiva, uns costos desproporcionats i uns impostos superiors als normals.

L’experiència que hem assolit durant tot aquest temps assessorant i orientant a empresaris ens ha permès poder aportar a les múltiples situacions que se’ns plantegen les solucions més adequades de forma ràpida i segura per a cada d’empresa.

Assessorem als nostres clients, estudiant, analitzant i elaborant tot els documents necessaris per signar  qualsevol tipus de contracte, acord comercial, negociació, acords dels consells d’administració, juntes  d’accionistes ,etc. Utilitzant tots els recursos  per aconseguir obtenir el millor resultat i la màxima satisfacció dels nostres clients.  


membre de: