Actualitat

15/05/2017 · FISCAL | COMPTABLE

Aprovada l’Ordre HFP/417/2014 de 12 de maig que regula el funcionament tant normatiu com tècnic del SII

Aquesta Ordre, determina entre d’altres, qui està obligat a portar els Llibres d’IVA a través de la Seu Electrònica de l’AEAT, quina informació s’ha de subministrar en el llibre registre de factures emeses i rebudes, les condicions generals per a realitzar el subministrament  electrònic dels registres de facturació, així com les modificacions censals per optar per aquest sistema.

Podeu llegir el BOE fent clilck a:

Ordre HFP/417/2014 de 12 de maig

FONT:
Centre Gestió sl

CERCA AVANÇADAmembre de: