Actualitat

27/11/2017 · FISCAL | COMPTABLE

Canvis en el càlcul del resultat dels empresaris individuals (autònoms)

A partir del dia 1-2-2018 es modifica la LIRPF per incloure com a despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les següents:

1. Despeses de subministraments.
En els cas que l’autònom utilitzi part del seu habitatge habitual per fer l’activitat econòmica, són deduïbles les despeses de subministraments d’aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció que hi ha entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.
2. Despeses de manutenció.
Són deduïbles les despeses que tinguin aquests contribuents en el desenvolupament de l’activitat econòmica sempre que:
- Es facin en establiments de restauració i hostaleria.
- Es paguin amb mitjans electrònics (targeta).
L’import deduïble té com a límit diari el que hi ha establert per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors.
Cal tenir en compte que ambdues coses s’hauran de provar per qualsevol mitjà admisible en dret. En el cas de la manutenció, per no tenir problemes, s’ha de demostrar el desplaçament i el seu perquè.

FONT:
Centre Gestió

CERCA AVANÇADAmembre de: