Problemàtica i alternatives

En temps de crisi

Per tots és sabut que des de l’any 2007 estem immersos en una crisi econòmica i financera que no és conjuntural i, per tant, s’espera que duri encara uns quants anys. Alguns teòrics de la macroeconomia ja diuen que mai tornarà a ser com fins la data esmentada.

Fins aquestes dates hi ha hagut dos tipus d’empreses, unes que han anat desenvolupant la seva activitat econòmica seguint la intuïció, allò que col•loquialment diem: el nas em diu que... i altres que han estat ben assessorades, han pres les decisions amb el cap, analitzant la informació que ens pot donar la comptabilitat i l’ús de noves tecnologies. Aquestes, estan aguantant millor la situació. Ha acabat el temps de la intuïció ara cal la reflexió.

Principal problemàtica dels autònoms

Un dels problemes més importants, és potser que l’empresari individual respon de tot el seu patrimoni en front a tercers, això, en temps de crisi pot ser un problema molt important davant d’una situació d’insolvència.

Un altre és la manca de finançament. Per solucionar la falta de tresoreria molts petits empresaris han recorregut a incrementar el seu endeutament, principalment amb entitats financeres. Al disminuir  l’activitat econòmica molts d’aquests autònoms es troben amb serioses dificultats per retornar els seus deutes i es pensa com a única solució a tornar a incrementar-los més, avalant, moltes vegades, amb patrimoni personal. L’alta taxa de morositat i el retard en el cobrament de les factures augmenten també aquest risc, que pot posar en dubte la pròpia viabilitat de l’empresa.

Certament es poden trobar altres maneres de solucionar el problema de manca de liquiditat com ara disminuir estocs, modificar les formes de pagament i cobrament, aplaçar impostos, recuperar l’IVA dels impagats, etc. Però, sobretot, el què li cal a l’autònom és un assessor que li doni la tranquil•litat i confiança necessàries per trobar la millor solució a cada problema i gaudir d’una organització  capaç d’ajudar en la presa de decisions, estalviant alhora temps i despeses innecessàries. Cal un canvi de mentalitat i donar més importància a la gestió i la presa de decisions.

L’alternativa

L’assessoria entesa solament com el fet d’omplir uns documents i fer una comptabilitat per necessitats fiscals i jurídiques s’ha acabat, cal fer un pas més,  ha d’arribar el canvi en forma d’assessorament i això és el que pretén la nostra empresa. La  voluntat de la nostra assessoria  és tractar els autònoms amb el màxim rigor, i ajudar-los a posar-se al dia en matèria d’organització, comptabilitat, fiscalitat, presa de decisions, formació, etc. En definitiva, acompanyar-los en aquest procés  de reconversió al que la crisi obliga donant un servei d’alta qualitat a un preu que el sorprendrà.

No el podem enganyar oferint-li miracles però sí que  volem contribuir en aquest canvi de mentalitat.

La nostra empresa, segons les seves necessitats, el pot ajudar des d’ una bàsica gestió de totes les seves obligacions comptables i fiscals fins a introduir a la seva empresa un sistema de gestió i comptabilitat més encaminat a l’ajuda en la presa de decisions econòmiques i financeres capaces de preveure situacions com les descrites anteriorment. Per això tenim llicenciats en Ciències del Treball, economistes, llicenciats en ADE, diplomats en Ciències Empresarials, auditors laborals i tècnics tributaris al seu abast. A més a través dels nostres col•laboradors també podem oferir-li advocats, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut, auditors informàtics o selecció i formació de personal.

membre de: