Què és un Autònom?

Un autònom és una persona física que realitza qualsevol tipus d’activitat econòmica  en nom propi, per tant, a diferència d’una societat, respon directament amb el seus béns, tan els empresarials com els particulars. Per crear aquest tipus d’empresa no cal cap capital mínim com en el cas de les societats.

Aquests empresaris tributen per l’impost sobre la renda de les persones físiques que és un impost progressiu, per tant, si els rendiments són petits gaudeixen d’un tipus impositiu més baix si el comparem amb l’impost sobre societats, però a partir d’un nivell de rendiments poden tributar fins a un 56%.

Aquesta figura és clau en el teixit professional, industrial i comercial català malgrat ser majoritàriament la més desprotegida del sistema econòmic.

membre de: