Què és una PIME?

Les micro, petites i mitjanes empreses tenen un paper fonamental en l’economia catalana, espanyola i europea i són una font essencial d’innovació, desenvolupament i creació de llocs de treball. Però, a què ens referim quan parlem de PIMES?

Les empreses mitjanes són aquelles que ocupen a menys de 250 persones, el seu volum de negoci és inferior a 50 milions d’euros i el seu actiu anual no excedeix de 43 milions d’euros. Les petites ocupen a menys de 50 persones, la seva xifra de negoci es inferior a 10 milions d’euros i els seus actius no superen els 10 milions d’euros. Per últim, les micro empreses  ocupen a menys de 10 persones i no superen els 2 milions d’euros d’actius i xifra de negoci.

Segons l’enquesta de condicions de treball de Catalunya (ECTC), la distribució seria la següent: el 59% són micro empreses, el 36% petites i el 3,5% mitjanes.

membre de: