Solucions autònoms

Degut a la gran varietat de realitats, Centre Gestió ofereix diferents maneres de treballar amb els seus clients i s'adapta a les seves necessitats. Aquesta relació contempla des d' una simple gestió dels impostos fins a l'assessorament integral.

SOLUCIÓ 1

Assessorament + gestió

Si l'empresa vol fer-se la pròpia comptabilitat i no disposa dels mecanismes adequats per fer-ho, a Centre Gestió li proporcionem un programa bàsic gratuït per poder confeccionar els llibres obligatoris i li tramitem totes les declaracions d'impostos, així com qualsevol altre document relacionat.

Si l'empresa només necessita d'una gestió fiscal i mercantil l'hi tramitem tots els impostos, la renda i qualsevol altre document relacionat.

SOLUCIÓ 2

Assessorament + gestió + revisió comptable

Si també necessita tenir la confiança i la tranquil·litat que la seva comptabilitat és correcte per fer les declaracions fiscals li oferim fer una auditoria interna dos cops l'any i fer-li un informe explicant els aspectes a corregir.

SOLUCIÓ 3

Assessorament + gestió + confecció de la comptabilitat

Si la seva empresa el que necessita és que li portem la comptabilitat, ja sigui des de les nostres oficines, o desplaçant-nos a l'oficina del client.

SOLUCIÓ 4

Assessorament + gestió + revisió comptable + consultoria

Si necessita que l'ajudem en la presa de decisions li farem tota una sèrie d'estudis i analitzant els seus resultats, li mostrarem el camí més correcte.

Tots els serveis inclouen assessorament de qualsevol dubte comptable, fiscal, laboral, mercantil, i financer. Vostè tindrà un espai en el nostre portal web on podrà veure, consultar i importar qualsevol tipus de document. També hi podrà adjuntar documents, enviar informació i fer-hi algunes gestions. Amb aquest sistema garantim que les seves dades estiguin protegides en el nostre sistema.

membre de: