Solucions PIMES

Degut a la gran varietat de realitats, Centre Gestió ofereix diferents maneres de treballar amb els seus clients i s’adapta a les seves necessitats. Aquesta relació contempla des d’ una simple gestió dels impostos fins a l’assessorament integral explicat, en les seves línies essencials, en l’apartat: “l’alternativa”.

SOLUCIÓ 1

Assessorament i gestió

Si l'empresa només necessita una gestió fiscal, mercantil i laboral li tramitem tots els impostos, els comptes anuals, i qualsevol altre document relacionat.

 

SOLUCIÓ 2

Assessorament, gestió i revisió comptable

Si també necessita  tenir la confiança i la tranquil·litat que la seva comptabilitat és correcte per fer les declaracions fiscals  li oferim fer una auditoria interna dos cops l’any i fer-li un informe explicant els aspectes a corregir.

 

SOLUCIÓ 3

Assessorament, gestió i confecció de la comptabilitat

Si la seva empresa necessita que li portem la comptabilitat,  podem fer-ho des de les nostres oficines o desplaçant-nos a l’oficina del client.

 

SOLUCIÓ 4

Assessorament, gestió, revisió comptable i consultoria

Si necessita que l’ajudem en la presa de decisions li farem tota una sèrie d’estudis explicats en l’apartat “l’alternativa” i, analitzant els seus resultats,  li mostrarem el camí més correcte.

Tots els serveis inclouen assessorament de qualsevol dubte comptable, fiscal, laboral, mercantil i financer i la possibilitat de contactar de forma telemàtica i no presencial, per rebaixar el cost. Vostè tindrà un espai  al nostre portal web on podrà veure, consultar i importar qualsevol tipus de document. També hi podrà adjuntar documents i enviar informació i fer-hi algunes gestions. Amb aquest sistema garantim que les seves dades estaran degudament protegides.

Centre Gestió en tots els casos l’hi assignarà un professional titulat amb qui sempre s’hi podrà posar en contacte.

membre de: